INFOARENA
Your business intelligence and network partner
   
RADIONICA
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ARENA 2012 – radionice i predstavljanje projekata, 2. veljače 2012.
02.02.2012
O konferenciji
REGISTRACIJA
Program

Pridružite nam se na radionicama i predstavljanju projekata povodom prve SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ARENE 2012 - kako bismo ispitali poziciju i ulogu SCM u procesu upravljanja kompanijom te otkrili kako stvoriti konkurentsku prednost kroz razvoj lanca opskrbe. Upravljanje lancem opskrbe sve brže postaje ključni pokretač učinkovitosti poduzeća.

Sveobuhvatne promjene koje se proteklih nekoliko desetljeća događaju značajno su povećale kompleksnost poslovanja. Svako je poduzeće danas u neposrednoj interakciji s puno više dobavljača i kupaca nego prije samo desetak godina, a i same interakcije među njima jače su nego prije, tj. imaju značajnije i dalekosežnije posljedice. Global Commerce Initiative (GCI), u svom izvješću "Succeeding in a Volatile Market - 2018: The Future Value Chain", identificiraju osam trendova koji će oblikovati lanac stvaranja vrijednosti u budućnosti. Od navedenih osam trendova, za čak njih šest može se reći da je upravljanje lancem opskrbe mehanizam koji će sudjelovati u budućoj uspješnoj prilagodbi poduzeća ovim trendovima: cijena i dostupnost sirovina, poslovanje u skladu s principima održivog razvoja, potrošačke tehnologije kao novi način komunikacije potrošača i poduzeća koja ih uslužuju, poslovni modeli i routes-to-market, informacije iz lanca opskrbe dostupne za kolaboraciju među poduzećima, te sigurnosni aspekt proizvoda.

Kako lanac opskrbe predstavlja integrirani pogled na tokove materijala i informacija, tako je upravljanje lancem opskrbe ključni koncept za prilagodbu navedenim trendovima. Unutar poduzeća, lanac opskrbe predstavlja integrirani pogled na funkcionalne dijelove poduzeća koji u njemu direktno sudjeluju (nabava, proizvodnja, logistika, usluga kupcima ...), na povezanost s drugim funkcijama poduzeća (financije, razvoj proizvoda, prodaja ...), kao i na povezanost s drugim poduzećima - sudionicima u proširenom lancu opskrbe od dobavljača do krajnjih potrošača. U tom smislu se upravljanje lancem opskrbe može uspješno primijeniti kao koncept integriranog upravljanja u svakom poduzeću, bez obzira kako je ono formalno ustrojeno, tj. bez obzira da li lanac opskrbe postoji kao zasebna organizacijska jedinica, ili su vertikalne funkcije koje ga čine organizacijski samostalne. U većini poduzeća lanac opskrbe kontrolira najveći dio zalihe, upravlja sa 60-70 posto troškova, osigurava stvaranje prihoda tako što osigurava dostupnost proizvoda i time ključno utječe na ukupnu uslugu kupcu, te upravlja velikim dijelom trajne imovine poduzeća. Bez upravljanja lancem opskrbe nije moguće pronaći optimalno rješenje koje bi pomirilo parcijalne ciljeve pojedinih funkcionalnih silosa u poduzeću.

Kolaboracija različitih poduzeća koja čine lanac opskrbe može svim učesnicima u lancu opskrbe donijeti mnogo više od smanjenja troškova povećanjem efikasnosti. Dodatne prednosti postižu se na niz načina tijekom trajanja kolaborativnog odnosa: primjeri uključuju povećanje obujma prodaje, sniženje operativnih troškova unutar odnosa, razvoj novih proizvoda i inovacije poslovnih procesa. Procesi suradnje mogu se odvijati kroz CFPR (Collaborative Forecasting, Planning and Replenishment) Demand Sensing, Demand Shaping, EDI razmjenu dokumenata itd.

Upravljanje lancem opskrbe postiže se internom kolaboracijom unutar poduzeća. S&OP (Sales and Operations Planning) proces predstavlja ključni alat za ostvarenje interne kolaboracije: u studiji koju je u kolovozu 2011. proveo Aberdeen Group među menadžerima koji upravljaju lancem opskrbe na najvišem nivou (CSCO - Chief Supply Chain Officer), 60% ispitanika kaže da im je glavni strateški odgovor na ovakve pritiske iz tržišne okoline upravljanje predviđanjem potražnje (demand forecasts) unutar S&OP plana.

Važnost integrativnog promatranja lanca opskrbe najbolje se vidi ako promotrimo područje logistike. Kompleksna situacija rascjepkanih tržišta u regiji, složena prometna situacija, i niz drugih specifičnih problema na terenu, zahtijevaju strateški i operativni pristup optimalizaciji troškova u čitavom lancu opskrbe. Logistika se u našoj regiji intenzivno prilagođava kompleksnim uvjetima poslovanja, uz maloprodaju kao glavni motor razvoja logistike u zadnjih 10 godina. Pogled u budućnost donosi niz novih pitanja koja su povezana s ulaskom Hrvatske u EU, te uz mogućnosti da pouzdana i razvijena logistika bude generator razvoja čitavog gospodarstva.

Upravljanje lancem opskrbe nemoguće je bez informatičke tehnologije. Tehnologija može povezati, izgraditi interface, no za uspješno upravljanje lancem opskrbe nužni su ljudi koji će kroz sve nivoe omogućiti kolaboraciju i integraciju lanca opskrbe, kako interno, između funkcionalnih područja unutar poduzeća, tako i eksterno, s dobavljačima i kupcima u lancu opskrbe. U takvom okruženju tehnologija predstavlja istinsku kolaborativnu i integrativnu infrastrukturu i donosi sinergiju koja stvara dodatnu vrijednost za samo poduzeće, ali i za sve ostale sudionike u lancu opskrbe.

Rezervirajte 2. veljače 2012. !


 

Organizator
supply-chain-309x147_134754.jpg
 
Suorganizator
infoarena_192547.jpg
 
Stručni pokrovitelj
csca-en_192755.jpg
 
Generalni partner
konzum_logo_95254.png
 
Partner
aldata.logo_95339.jpg
digitel_logo_pravi_95413.jpg
ipsos_puls-pravi_logo_95444.jpg
novemo-logo_pravi_95513.jpg
 
Medijski pokrovitelj
poslovni_dnevnik-_logo_pravi_141831.jpg
vecernji_list-logo_14181.png
 
Medijski partner
infotrend_95552.jpg
ja.trgovac-logo_95627.png
online_-_logo__95712.jpg
poslovni-turizam1_95745.png
profitiraj-konacna_verzija_loga_10016.jpg
suvremena.hr_10050.gif
 
Tehnološki partner
iDEA Studio AppliconX PandoPad
 
 
Business Conferences
(Member of Infoarena Group)
PIN (OIB) 33478433756

Ulica Grada Vukovara 269D
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Tel: + 385 1 6431 454
Fax: + 385 1 5571 851
Email: konferencije@infoarena.hr
copyright (c) 2010. Poslovne Konferencije d.o.o. Sva prava pridržana. /// web dizajn iDEA studio
tweeter youtube facebook LinkedIn